Prettig Dichtbij Leren

Inloggen

Login

Hier kunt u inloggen op het platform om u in te schrijven voor een cursus. Uw gebruikersnaam en wachtwoord heeft u eerder in een e-mail ontvangen.
Heeft u nog geen account? Deze wordt automatisch aangemaakt als zich voor de eerste keer inschrijft voor een cursus.


Facebook Twitter

Scholing Randstad West organiseert de lezing 'Evaluatie en behandeling van slaap in je praktijk: een ver-van-mijn-bed-show?' in samenwerking met het KNGF. Spreker is Jo Nijs.

Veel patiënten in de fysiotherapeutische praktijk kampen met aanhoudende slaapproblemen. Dit is zo bij meer dan de helft van de kanker overlevers, pijnpatiënten en mensen met reumatische aandoeningen. Slecht slapen is te lang een onderbelicht probleem gebleven in de fysiotherapeutische zorg, en bij uitbreiding de gezondheidzorg. Immers, we gaan er als zorgenverstrekker te snel vanuit dat slecht slapen ‘er gewoon bij hoort’, en dat het een nevensymptoom is waar we geen gerichte behandeling voor moeten geven. Uitgebreid onderzoek leert ons echter dat slecht slapen voornamelijk bijdraagt aan het onderhouden van allerlei pijn- en vermoeidheid gerelateerde problemen die frequent in de fysiotherapeutische praktijk aan bod komen. Slecht slapen is een voorname onderhoudende factor voor kanker overlevers, pijnpatiënten en mensen met reumatische aandoeningen, zelfs in die mate dat de slaapproblemen de effectiviteit van de werkzame behandeling kan ondermijnen.

Dankzij de neuro-psycho-immunologie begrijpen we intussen meer over de onderliggende processen. Zo spelen de gliacellen een voorname rol. Gliacellen zijn niet-neurale cellen in het zenuwstelsel die in aantal veel groter zijn dan de zenuwcellen. Ze zijn echter te lang genegeerd, ook omdat de neurowetenschappen deels door de elektrofysiologie de nodige vooruitgang boekte en gliacellen nauwelijks elektrische potentialen voortbrengen. Intussen hebben preklinische studies (lees: dierenonderzoek) duidelijk gemaakt dat gliacellen overmatig kunnen geactiveerd worden.

Slaapproblemen brengen deze gliacellen tot een overmatige activatietoestand, waardoor ze in een ‘ontstekingsmodus’ terecht komen en allerlei ontstekingsmediatoren produceren, waardoor de naburige zenuwcellen gevoeliger (prikkelbaarder) worden en de hersenen naast deze functionele veranderingen ook morfologische wijzigingen ondergaan (atrofie in de prefrontale cortex en hypertrofie in de amygdala).

Tijdens de lezing verduidelijken we deze neuro-psycho-immunologische mechanismen en kaderen ze binnen de evidence-based zorg voor patiënten met slaapproblemen, inclusief de toepassing van interventies zoals cognitieve gedragstherapie voor insomnia, acceptance & committment therapie, stressmanagement en oefentherapeutische interventies.

Toegang en kosten

De lezing is kosteloos toegankelijk voor leden van het KNGF. Er wordt wel € 25,- in rekening gebracht als u zich aangemeld heeft, maar niet komt opdagen zonder u af te melden. Het drankje na de lezing is voor uw eigen rekening.

Niet leden betalen € 25,-.  

Wilt u zo vriendelijk zijn om uw KNGF lidmaatschapspas mee te nemen? Deze wordt gescand bij binnenkomst.

Accreditatie

2 punten voor het Kwaliteitsdeel.

Data en locaties

Maandag 10 december 2018 Theater Koningshof, Uiverlaan 20, 3145 XN Maassluis  
Woensdag 12 december 2018 Fletcher Stadspark hotel, Gertrudisboulevard 200, 4615 MA Bergen op Zoom  
Donderdag 17 januari 2019

Albert Schweitzerziekenhuis, Albert Schweitzerplaats 25, 3318 AT Dordrecht

Tijd

19.30-21.45 uur. Ontvangst met thee en koffie vanaf 19.00 uur.

Spreker

Prof. Dr. Jo Nijs, Hoogleraar, Pain in Motion onderzoeksgroep, Vakgroep Menselijke Fysiologie en Revalidatiewetenschappen, Faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie, Vrije Universiteit Brussel, België

Fysiotherapeut / manueel therapeut, Dienst Revalidatie en Kinesitherapie, Universitair Ziekenhuis Brussel, België.