Inloggen

Login

Hier kunt u inloggen op het platform om u in te schrijven voor een cursus. Uw gebruikersnaam en wachtwoord heeft u eerder in een e-mail ontvangen.
Heeft u nog geen account? Deze wordt automatisch aangemaakt als zich voor de eerste keer inschrijft voor een cursus.


Instagram Facebook

Scholing Randstad West heeft een samenhangend programma ontwikkeld rond perifere neuropathieën. Dit programma bestaat uit een combinatie van online colleges en interactieve praktijkdagen.

Onderste quadrant

Binnen het onderste quadrant kan gekozen worden voor de volgende praktijk dagen:

Piriformis of Pelvic Outlet syndrome?

Het Piriformis syndroom is sterk onder gediagnosticeerd. Herkennen we dit syndroom voldoende in de dagelijkse praktijk en is de term Piriformis syndroom nog wel up to date of valt dit syndroom meer onder het Pelvic Outlet Syndrome samen met andere ‘perifere entrapment’ pathologie in deze regio?
Tijdens deze cursus staan we door middel van een uitgebreide update stil bij deze vragen en leert u vanuit de hedendaagse differentiaal diagnostiek een evidence-based behandelplan op te stellen en uit te voeren.  Dit doen we door een gedetailleerd en kritisch onderzoek van de wetenschappelijke literatuur in combinatie met de nodige klinische expertise. Klik hier voor meer informatie en inschrijven

Lumbo-sacrale radiculaire syndromen


Tijdens deze update zal in eerste instantie de focus gelegd worden op het ophelderen van onduidelijkheden betreffende de patho-fysiologie van het radiculair syndroom, waarna de onderzoek vaardigheden en therapeutische interventies worden besproken en geoefend. Vervolgens zal aan de hand van casuïstiek uitgebreid met het klinisch redeneren worden geoefend.

Klik hier voor meer informatie en inschrijven


Webinar Tarsaal tunnel syndroom

Als onderdeel van onze leerlijn perifere neuropathieën bieden we een webinar van 45 minuten aan met als thema het ‘tarsaal tunnel syndroom’ (TTS). Tijdens dit Webinar wordt ingegaan op de anatomie van de tarsale tunnel en de symptomatologie waarmee een patiënt zich presenteert. De evidentie van specifieke klinische testen gericht op het TTS zal worden besproken. Het ruimere kader van het neurologisch onderzoek zal hier ook worden geschetst. Afrondend wordt ingegaan op de evidentie rond het conservatief (en chirurgisch) beleid van het tarsale tunnel syndroom.

Klik hier voor meer informatie en inschrijven 

 

Bovenste quadrant

De module Neuropathieen van het Bovenste Quadrant

Deze module bestaat uit een aantal voorbereidende online colleges gecombineerd met twee praktijkdagen met casuistiek.

  • Praktijkdag Cervicaal radiculair syndroom
  • Praktijkdag Thoracic Outlet Syndroom

Klik hier voor meer informatie en inschrijven


Webinar Carpaal tunnel syndroom

In dit webinar wordt vertrokken vanuit een richtlijn voor huisartsen uit 2017 waarbij het voorschrijven van onnodige kinesitherapie/fysiotherapie wordt afgeraden. Het CTS wordt daarna geschetst binnen het ICF-kader met aandacht voor de interactie tussen de functiestoornissen, persoonlijke factoren en omgevingsfactoren bij het ontstaan en in stand houden van de ervaren beperkingen en participatieproblemen. Vervolgens wordt er stilgestaan bij alle aspecten van het klinisch onderzoek om een CTS te bevestigen of weerleggen. Tenslotte wordt evidentie gedeeld over chirurgie en conservatief handelen.

Klik hier voor meer informatie en inschrijven

  

 Docenten

 


Deze website maakt gebruik van cookies.
Door gebruik te maken van de website, geeft u ons toestemming voor het gebruiken van deze cookies. Lees hier de privacy verklaring.