Inloggen

Login

Hier kunt u inloggen op het platform om u in te schrijven voor een cursus. Uw gebruikersnaam en wachtwoord heeft u eerder in een e-mail ontvangen.
Heeft u nog geen account? Deze wordt automatisch aangemaakt als zich voor de eerste keer inschrijft voor een cursus.


Instagram Facebook

Aantal cursusdagen: 2

In de fysiotherapie is er grote behoefte aan handvatten om de steeds groter wordende groep kwetsbare ouderen te behandelen. Kwetsbare ouderen hebben vaak te maken met verschillende ziektes en aandoeningen die tegelijkertijd aanwezig zijn, maar ook met problematiek op het psychologische en sociale domein. Vanwege de actualiteit en complexiteit van deze problematiek wil Scholing Randstad West hier aandacht aan besteden.

Kwetsbaarheid van ouderen hangt samen met beperkingen in algemene dagelijkse levensverrichtingen, verpleeg- en ziekenhuisopnames en verminderde kwaliteit van leven. De eerste stadia van kwetsbaarheid worden aangetroffen bij zelfstandig wonende oudere mensen.

Het is van belang deze kwetsbare ouderen vroegtijdig op te sporen, zodat (preventieve) interventies tijdig gestart kunnen worden. 

Fysiotherapeuten zien veel kwetsbare ouderen en hebben dan vaak te maken met cliënten bij wie verschillende ziektes en aandoeningen tegelijkertijd aanwezig zijn. De ziekte specifieke richtlijnen die er zijn doen over het algemeen geen recht aan de complexiteit van deze problematiek. Daarom is het belangrijk de fysiotherapeut te ondersteunen bij het klinisch redeneren en het nemen van beslissingen in het fysiotherapeutisch proces

Algemeen doel van de cursus

inzicht krijgen in de complexiteit van kwetsbaarheid en hoe dit in de fysiotherapie praktijk te meten is. Kennis en vaardigheden opdoen in de individuele- en groepsbegeleiding van kwetsbare ouderen

Inhoud

Dag 1

  • Introductie Kwetsbaarheid (Robbert Gobbens)
  • Het meten van kwetsbaarheid (Robbert Gobbens)
  • Zelfmanagement en kwetsbare ouderen (Elly van Selst)
  • Klinisch redeneren en aandachtspunten individuele fysiotherapie (Elly van Selst)

Dag 2

  • Inspanningsfysiologie bij ouderen (Gerard van der Poel)
  • De beweegstandaard voor kwetsbare ouderen (Elly van Selst)
  • Oefenen aan de hand van casuïstiek (Gerard van der Poel en Elly van Selst)

Doelgroep

Fysiotherapeuten

Aanvangsniveau

HBO

Studiebelasting

12 contacturen en 4 zelfstudie uren

Accreditatiepunten

16 punten voor het register Algemeen Fysiotherapeut en Geriatrie Fysiotherapeut. De cursus is ook geaccrediteerd voor het Keurmerk Fysiotherapie

Didactische werkwijze

Werkvormen: combinatie van (interactief) college, discussie, oefenen van praktische vaardigheden

Studiemateriaal

Powerpoint Presentatie, wetenschappelijke artikelen

Prijs

t/m 20 deelnemers € 4660,- inclusief B.T.W., exclusief reis- en eventuele verblijfskosten docenten

Docenten

 

Robbert Gobbens is als associate lector multimorbiditeit verbonden aan de Hogeschool Inholland en de Zonnehuisgroep Amstelland. In 2010 is Robbert gepromoveerd op het thema ‘kwetsbare ouderen’. De Tilburg Frailty Indicator (TFI), een instrument waarmee kwetsbare ouderen geïdentificeerd kunnen worden, was het product van zijn onderzoek.

Drs. Gerard van der Poel is inspanningsfysioloog/bewegingswetenschapper en docent in vele post HBO nascholingen voor fysiotherapeuten en bij verschillende Master Opleidingen Sportfysiotherapie. Gerard is tevens auteurs van meerdere Inspanningsfysiologieboeken.

 

Elly van Selst is een master geriatriefysiotherapeut (MGPT). Zij is kerndocent van de Mastercours MGPT Gerontologie aan de Avans+ Hogeschool te Breda, Zwolle en Leiden. Zij heeft geparticipeerd in het onderzoek Coach2Move van Nieke de Vries, een onderzoek naar de interventie bij kwetsbare ouderen. Elly is werkzaam bij Vivent op de GRZ revalidatieafdeling in Mariaoord te Rosmalen.


Deze website maakt gebruik van cookies.
Door gebruik te maken van de website, geeft u ons toestemming voor het gebruiken van deze cookies. Lees hier de privacy verklaring.