Inloggen

Login

Hier kunt u inloggen op het platform om u in te schrijven voor een cursus. Uw gebruikersnaam en wachtwoord heeft u eerder in een e-mail ontvangen.
Heeft u nog geen account? Deze wordt automatisch aangemaakt als zich voor de eerste keer inschrijft voor een cursus.


Instagram Facebook

Aantal cursusdagen: 1

 

De Nederlandse Praktijkrichtlijn Frozen Shoulder voor fysiotherapeuten is op 1 maart 2017 gepubliceerd in opdracht van Schouder-netwerken Nederland (SNN). Je kunt hem downloaden op: http://www.schoudernetwerk.nl/page/richtlijn-frozen-shoulder-2017

Klik hier voor het artikel over de richtlijn uit de Fysiopraxis Jrg 26 – nr 7 – sept 2017. 

De Amerikaanse richtlijn voor fysiotherapeuten (APTA richtlijn 2013) ‘Adhesive Capsulitis: Clinical Practice Guidelines linked to the International Classification of Functioning, Disability and Health’ is door de expertgroep aangepast en geactualiseerd naar de huidige situatie in Nederland. Ten opzichte van de APTA richtlijn is wetenschappelijke literatuur uit de jaren 2012 tot en met 2015 en expert-opinie van de Frozen Shoulder (FS)-werkgroep toegevoegd.

Inhoud

Tijdens deze cursus zal zowel theoretisch als praktisch worden ingegaan op de bijzonderheden van het klinisch redeneerproces bij patiënten met een FS. Het blijkt niet eenvoudig voor fysiotherapeuten om in een vroeg stadium het patroon van de FS te herkennen. Hierbij zijn – naast ervaring en de nodige theoretische kennis – onderzoeksvaardigheden van belang, zoals gecentreerd en geleid actief concentrisch en excentrisch bewegen van de schoudergordel. De mate van weefselreactiviteit en de mate van belastbaarheid zijn bepalend voor de juiste dosering van frequentie en intensiteit van de interventie (uitleggen, sturen, begeleiden, ontspannen, mobiliseren, manipuleren, actief oefenen). Dit wordt na elke interventie nauwkeurig met de patiënt geëvalueerd. Het samen met de patiënt vaststellen van een hoofddoel helpt mee om de behandeling te kunnen beëindigen. In dit verband is er aandacht voor de subdoelen, de klinimetrische evaluatie daarvan en de richtlijnprofielen.

*SNN Expertgroep Frozen Shoulder: Filip Struyf, Ruud Schuitemaker, Karin Hekman, Donald van der Burg, Eric Vermeulen.

Dagprogramma

13.30 - 15.00   Inleiding SNN Richtlijn, samenvatting aanbevelingen

15.15 - 17.30   Klinisch redeneren bij FS

18.00 - 19.30   Interventies bij hoge reactiviteit

19.45 - 21.30   Interventies bij matige en lage reactiviteit, evt. patiëntdemonstratie

Doelstellingen

Na deze cursus kan de cursist:

  • het patroon van de FS herkennen
  • het bijbehorend lichamelijk onderzoek naar behoren uitvoeren
  • het proces van de FS klinimetrisch volgen met de gepaste meetinstrumenten
  • de gepaste interventies toepassen bij de verschillende maten van reactiviteit
  • de frequentie en intensiteit van zijn interventies op de gepaste wijze evalueren
  • de patiënt indelen in het gepaste richtlijnprofiel

Doelgroep

Fysiotherapeuten

Aanvangsniveau

HBO-niveau

Studiebelasting

7 contacturen

Accreditatiepunten

7 punten voor het register Algemeen Fysiotherapeut en Manueeltherapeut. De cursus is ook geaccrediteerd voor het Keurmerk Fysiotherapie

Didactische werkwijze

Interactief college, oefenen, evt. patiëntdemonstratie

Studiemateriaal

Praktijkrichtlijn Frozen shoulder, Hand-out PowerPoint presentatie

Prijs

t/m 20 deelnemers € 2700,- inclusief B.T.W., exclusief reis- en verblijfskosten docent

Docenten

 

Ruud Schuitemaker is fysiotherapeut, manueeltherapeut, docent manuele therapie en – samen met Dick Egmond - auteur van het standaardwerk 'Extremiteiten, manuele therapie in enge en ruime zin, 11e druk Egmond, Schuitemaker, BSL Houten 2014'. Voor meer achtergrondinformatie over Ruud Schuitemaker en zijn kennis met betrekking tot de extremiteiten zie: http://www.bsl.nl/auteurs/ruud-schuitemaker/. Ruud is als bestuurslid van het Schoudernetwerk regio Amsterdam (SNA) verantwoordelijk voor het vakinhoudelijk functioneren van dit netwerk. Het SNA maakt deel uit van het Schoudernetwerk Nederland (SNN) en het Europese schoudernetwerk EUSSER. Ruud werkt nauw samen met gespecialiseerde schouder-, heup- en knieorthopeden van – onder andere - het VUmc, OLVG Oost en West en het MC Slotervaart. Zie www.schoudernetwerk.nl. Binnen de Pluspraktijk van Ruud (7 collega therapeuten) behoren naast de schouderregio, de heup- en knieregio (ook pre- en postoperatief) tot hun specialiteiten.

 

Filip Struyf is Assistant professor op de Universiteit Antwerpen en verbonden aan de onderzoeksgroep Pain in Motion. Zijn onderzoeksexpertise ligt op het gebied van het klinisch onderzoek en revalidatie van diverse schouderklachten. Hij is bestuurslid en mede-oprichter van het Schoudernetwerk Zeeland, bestuurslid van de Vlaamse Vereniging Sportgeneeskunde en hoofdredacteur van het Vlaams/Nederlandse tijdschrift Sport en Geneeskunde.


Deze website maakt gebruik van cookies.
Door gebruik te maken van de website, geeft u ons toestemming voor het gebruiken van deze cookies. Lees hier de privacy verklaring.