Inloggen

Login

Hier kunt u inloggen op het platform om u in te schrijven voor een cursus. Uw gebruikersnaam en wachtwoord heeft u eerder in een e-mail ontvangen.
Heeft u nog geen account? Deze wordt automatisch aangemaakt als zich voor de eerste keer inschrijft voor een cursus.


Instagram Facebook

Aantal cursusdagen: 4 

Aspecifieke schouderpijn wordt ook ‘medisch onbegrepen’ schouderpijn genoemd omdat de pijn niet direct in verband kan worden gebracht met medisch aantoonbare schade of anatomische afwijkingen. Dit geldt voor het merendeel van de schouderpatiënten in de dagelijkse huisartsen- en fysiotherapeutenpraktijk.

Bij mild specifieke schouderpijn is er sprake van geringe aantoonbare schade (met MRI, X-foto, echografie) die goed reageert op conservatieve aanpak. Dit kan worden gestaafd met de“24 uur regel”. Het klassieke ‘impingementsyndroom’ van de schouder is het totaal van symptomen en tekenen dat in verband kan worden gebracht met een scala aan stoornissen binnen en buiten het glenohumerale systeem (de Humeroscapular Motion Interface). Zoals functiestoornissen van de wervelkolom, coördinatiestoornissen in de spierfunctie van de schoudergordel (scapuladyskinesie) en schouderinstabiliteit . Op de lange duur kan dit zeker ook tot medisch aantoonbare schade leiden binnen en buiten het schoudergewricht (specifieke schouderpijn). Binnen het klinisch redeneren krijgen de richtlijnen, het meerdimensionale belasting- belastbaarheidmodel (de emmer- en gazonmetafoor) en de contextuele factoren een belangrijke plaats. Het onderzoek- en behandelprotocol van Egmond en Schuitemaker wordt daarom gedifferentieerd aan de hand van 3 protocolprofielen. De multidisciplinaire richtlijn Subacromiaal Pijn Syndroom (SAPS) uit 2012 en de Clinical Practice Guidelines (APTA) uit 2013 met betrekking tot de “Adhesive Capsulitis” (Frozen Shoulder) nemen een belangrijke plaats in tijdens deze praktijkgerichte cursus voor eerste lijns fysio- en manueeltherapeuten. Ruud Schuitemaker maakt deel uit van de SNN-expertcommissie Frozen Shoulder. Deze hield zich bezig met de ontwikkeling van een Nederlandse richtlijn voor conservatieve aanpak van de FS.

Inhoud van de cursus

De cursus wordt voor de 30ste x (!) door SRW georganiseerd. De cursus wordt ook aangeboden als “incompany” activiteit. Na iedere cursus vindt er een uitgebreide actualisatie plaats door de docenten Ruud Schuitemaker, Dick Egmond en Jan Hermans. Sinds 2006 is daarom zowel de inhoud als de naamgeving van deze topcursus volledig aangepast.

Er wordt gestart met het benoemen van alle benodigde ingrediënten voor het onderzoek- en behandelprotocol bij aspecifieke- en mild specifieke schouderpijn. Het klinisch redeneren volgt de 8 stappen van de KNGF richtlijn verslaglegging uit 2011. Bij de eerste 5 stappen (screening en diagnostische fase) zullen het Common Sense Model en de van Egmond en Schuitemaker bekende metaforen, de zin en onzin van provocatietesten en de zin van reductietesten een belangrijke rol spelen. Egmond en Schuitemaker bieden een voorstel voor verbeterde diagnosecodering. Bij het conservatief ‘behandelen’ (het uitleggen, sturen en begeleiden, voorwaarden scheppen, het aanspreken van intrinsieke compensatiemechanismen, het oefenen en trainen) zullen de wervelkolombehandeling, het algoritme van de manuele therapie, scapuladyskinesie, schouderinstabiliteit, het gebruik van klinimetrie en actief excentrisch oefenen ruime aandacht krijgen.

Ook voor schouderorthopeden gaat deskundige conservatieve aanpak altijd voor operatief ingrijpen (Richtlijn SAPS, 2012). Een uitstekend en onderbouwd alternatief voor de rigoureuze acromioplastieken, te vroege kapselrevingen en corticosteroïdenfiltraties.

De achtergronden en finesses van de - voorwaardenscheppende - fysio– en manuele therapie in enge zin en ruime zin (begeleiding, leefstijlaanpassingen en oefentherapie) zijn te vinden in het leerboek Extremiteiten (11de druk, 2014).

De technische vaardigheden en oefeningen worden tijdens de cursus uiteraard “life” door de docenten gedemonstreerd en kunnen op video’s worden bekeken (zie de website behorende bij druk 11 van Extremiteiten). Daarna kan er uitgebreid in de praktijk onder deskundige begeleiding worden geoefend (er is voldoende assistentie!). Ter voorbereiding op deze 4 daagse cursus wordt een pakket met informatie, waaronder een tekst met kennisvragen aangeboden.

Doelstelling

Na het volgen van de cursus is de fysiotherapeut bekend met de theoretische achtergronden en praktische mogelijkheden van de best mogelijke conservatieve aanpak (het onderzoeken, behandelen en begeleiden) van patiënten met aspecifieke en mild specifieke schouderpijn (evidence based practice). De cursist beschikt dan over ruim voldoende basiskennis- en vaardigheden om te kunnen participeren binnen een regionaal schoudernetwerk dat voldoet aan de toelatingseisen van Schoudernetwerk Nederland (SNN).

Doelgroep

De cursus is zowel geschikt voor fysiotherapeuten als manueeltherapeuten en sportfysiotherapeuten. Fysiotherapeuten (algemeen practici) krijgen een interessante kijk in de keuken van de manueeltherapeut waardoor – de in deze cursus sterk aanbevolen - samenwerking wordt gefaciliteerd. Daarnaast worden er waardevolle mobiliserende technieken aangereikt als prima alternatief voor sommige HVT-manipulatietechnieken aan wervelkolom en schouder.

Studiebelasting

6 uur voorbereidingstijd en 27 contacturen

Accreditatiepunten

33 punten voor het register Algemeen Fysiotherapeut, Manueeltherapeut en Sportfysiotherapeut. De cursus is ook geaccrediteerd voor het Keurmerk Fysiotherapie

Prijs

t/m 20 deelnemers € 8950,- inclusief B.T.W., exclusief reis- en verblijfskosten docent

Aanvangsniveau

Fysiotherapeut

Studiemateriaal

  • Reader
  • De docent maakt gebruik van een Powerpointpresentatie en een tweede scherm
  • Diverse artikelen en de hand-outs van de presentatie zijn te downloaden in uw eigen profiel als u ingelogd bent op onze website: www.scholingrandstadwest.nl

Daarnaast wordt gebruik gemaakt van het boek: Extremiteiten, manuele therapie in enge en ruime zin, 11e druk Egmond, Schuitemaker, BSL Houten 2014. Het wordt aanbevolen dit boek aan te schaffen, maar het is niet verplicht. Meer informatie vindt u op http://www2.bsl.nl/extremiteiten/. Het boek kost €134,99, ISBN 9789036805919 en is o.a. te bestellen bij www.bol.com of www.bsl.nl

Ruud Schuitemaker is fysiotherapeut, manueeltherapeut, docent manuele therapie en – samen met Dick Egmond - auteur van het standaardwerk 'Extremiteiten, manuele therapie in enge en ruime zin, 11e druk Egmond, Schuitemaker, BSL Houten 2014'. Voor meer achtergrondinformatie over Ruud Schuitemaker en zijn kennis met betrekking tot de extremiteiten zie: http://www.bsl.nl/auteurs/ruud-schuitemaker/. Ruud is als bestuurslid van het Schoudernetwerk regio Amsterdam (SNA) verantwoordelijk voor het vakinhoudelijk functioneren van dit netwerk. Het SNA maakt deel uit van het Schoudernetwerk Nederland (SNN) en het Europese schoudernetwerk EUSSER. Ruud werkt nauw samen met gespecialiseerde schouder-, heup- en knieorthopeden van – onder andere - het VUmc, OLVG Oost en West en het MC Slotervaart. Zie www.schoudernetwerk.nl. Binnen de Pluspraktijk van Ruud (7 collega therapeuten) behoren naast de schouderregio, de heup- en knieregio (ook pre- en postoperatief) tot hun specialiteiten.


Deze website maakt gebruik van cookies.
Door gebruik te maken van de website, geeft u ons toestemming voor het gebruiken van deze cookies. Lees hier de privacy verklaring.