Prettig Dichtbij Leren

Inloggen

Login

Hier kunt u inloggen op het platform om u in te schrijven voor een cursus. Uw gebruikersnaam en wachtwoord heeft u eerder in een e-mail ontvangen.
Heeft u nog geen account? Deze wordt automatisch aangemaakt als zich voor de eerste keer inschrijft voor een cursus.


Facebook Twitter

Docenten

Zoek docent:

Max Lak

max-lak

Max Lak is van huis uit fysiotherapeut en heeft als docent fysiotherapie / manuele therapie 25 jaar gewerkt voor verschillende instellingen. Vanaf 2000 is hij zich gaan richten op gedrag in bredere zin en heeft een master Human Development afgerond met als specialisme stressmanagement. Professionele vragen waar Max zich mee bezig houd zijn:
- waarom is veranderen zo lastig?
- wat zijn effectieve manieren om mensen te ondersteunen bij hun gedragsverandering?
-welke rol kunnen de moderne multimedia hier bij spelen ?
In 2012 schreef hij samen met Maarten Bijma het boek Leefstijlcoaching, kernvragen bij gedragsverandering. Vandaag de dag is Max werkzaam als directeur van Movesmart.network en Scholing Randstad West.

Norman D'Hondt MSc

Norman D'hondt MSc is als docent/onderzoeker verbonden aan het Instituut voor Bewegingsstudies van de HU University of Applied Sciences Utrecht en is promovendus binnen Amsterdam Movement Sciences aan de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen van de VU Amsterdam. Hij verricht onderzoek naar hoe personen hun beweeggedrag aanpassen onder invloed van schouderpijn. Zijn promotieonderzoek is gehonoreerd met een NWO doctoraatsbeurs voor docenten. Daarnaast is hij als consulterend clinicus werkzaam binnen de HU University Shoulder Clinic, gehuisvest in Bergman Clinics te Naarden. Norman is als stuurgroep-lid verantwoordelijk voor de organisatie en ontwikkeling van de 'HU Shoulder Community', het kenniscentrum van de HU-IBS op het gebied van diagnosestelling en behandeling van schouderklachten. Norman heeft verschillende artikelen gepubliceerd, bijgedragen aan boekhoofdstukken en is geregeld spreker op verschillende nationale en internationale congressen, symposia en cursussen op het gebied van orthopedie en fysiotherapie.

 

Patsy Allegaert

patsy-allegaert

Patsy Allegaert is kinesitherapeut in het team van revalidatie geriatrie van UZLeuven. Zij heeft een jarenlange ervaring met geriatrische en neurologische revalidatie. Naast haar klinisch werk heeft zij een ondersteunende functie bij de onderzoeksprojecten die plaatsvinden op de afdeling.

Peter Glashouwer MSc

peter-glashouwer-msc

Peter Glashouwer MSc is als docent verbonden aan de opleiding fysiotherapie van het Instituut voor Bewegingsstudies van de HU University of Applied Sciences Utrecht (IBS HU-UAS). Daarnaast is hij als consulterend fysiotherapeut verbonden aan de HU University Shoulder Clinic, gevestigd in Bergman Clinics, Naarden. Peter heeft een master in manuele therapie. Zijn focus ligt sinds een aantal jaren op het analyseren en ontrafelen van chronisch pijnsyndromen bij cliënten met aandoeningen aan de schouderregio. Peter is als stuurgroep-lid verantwoordelijk voor de organisatie en ontwikkeling van de HU Shoulder Community, het kenniscentrum van de HU-IBS op het gebied van diagnosestelling en behandeling van schouderklachten.

Pien Gembrère

pien-gembrere

Pien Gimbrère is Specialist Ouderengeneeskunde. Na haar opleiding bij tanteLouise in regio Bergen op Zoom, werkte zij bij Thebe in regio Breda. Momenteel is ze werkzaam bij Stichting de Zorgboog, regio Helmond. Naast haar intramurale werkzaamheden, vult ze de helft van haar werktijd met werken in de 1e lijn. Zij komt dus vrijwel dagelijks in aanraking met kwetsbare ouderen in de thuissituatie.

Pieter Derycke

pieter-derycke

Pieter Derycke is een gespecialiseerde musculoskeletale kinesitherapeut. Sinds zijn afstuderen aan de KULeuven (Kinesitherapie en Manuele Therapie) blijft hij studeren, nadenken en zich bijscholen over bewegen en gezondheid. Samen met zijn vrouw heeft hij een kine-praktijk in Haasrode. Zijn langdurige interesse in evolutionaire biologie, antropologie en Afrika deden hem nadenken over (en experimenteren met) natuurlijk bewegen en de effecten van levensstijl op gezondheid. Daarom organiseert hij de laatste jaren ook ‘natural movement’ sessies en geeft hij les over de implicatie van natural movement in de kinesitherapie.

Pieter Maarten Bouman

pieter-maarten-bouman

Pieter Maarten Bouman (1952), gecertificeerd Mindfulness trainer bij VNMB 1e categorie. Hij is opgeleid door David Dewulf, een van de grondleggers van Mindfulness in Vlaanderen. Pieter Maarten is een ervaren groepstrainer en opleider zowel in België als in Nederland en is overheidsgeregistreerd GZ-psycholoog en supervisor VCGT (Vereniging voor Gedrags­ en Cognitieve therapieën).

Prof. Dr. Barbara Cagnie

prof-dr-barbara-cagnie

Barbara Cagnie is hoofddocent aan de vakgroep Revalidatiewetenschappen van de UGent. Haar onderwijs en onderzoek, evenals haar klinische expertise, zijn specifiek gericht op onderzoek en behandeling van nekpijn. Ze is auteur van meer dan 120 internationale publicaties, geeft cursussen op nationaal en internationaal niveau en schreef drie boeken over klinisch onderzoek, oefentherapie en manuele therapie bij nekaandoeningen.

Prof. Dr. Filip Struyf

prof-dr-filip-struyf

Filip Struyf is sportfysiotherapeut en hoofddocent Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie van de Universiteit Antwerpen. Zijn onderzoeksexpertise ligt op het gebied van het klinisch onderzoek en revalidatie van diverse schouderklachten. Hij is bestuurslid en mede-oprichter van het Schoudernetwerk Vlaanderen en redactielid van het Vlaams/Nederlandse tijdschrift Sport en Geneeskunde.

 

Prof. Dr. Jo Nijs

prof-dr-jo-nijs

Jo Nijs is Associate Professor aan de Vrije Universiteit Brussel en verbonden aan de onderzoeksgroep Pain in Motion.

Prof. Dr. Kelly Ickmans

prof-dr-kelly-ickmans

Kelly is als gepromoveerd fysiotherapeut gastprofessor in de Pain in Motion onderzoeks-groep aan de VU Brussel. Ze heeft uitgebreide doceerervaring over chronische pijn en gaf deze cursus al meermaals in binnen- en buitenland. Kelly heeft jarenlange ervaring als fysiotherapeut in de chronische pijnrevalidatie van het VU Brussel. Ze promoveerde op het onderwerp chronische pijnrevalidatie en haar actuele wetenschappelijke activiteit situeert zich ook voor 100% in de chronische pijnproblematiek, variërend van lage rugpijn over nekpijn tot pijn bij kinderen.

Prof. Dr. Mira Meeus

prof-dr-mira-meeus

Mira Meeus is professor aan de Universiteit Gent en Universiteit Antwerpen en is tevens co-founder van de onderzoeksgroep Pain in Motion. Hierin combineert ze lesgeven en de coördinatie van diverse onderzoeksprojecten in het domein van chronische pijn. Zij is auteur van meer dan 140 peer reviewed publicaties, geeft cursussen op nationaal en internationaal niveau en is promotor van verschillende promotietrajecten en onderzoeksprojecten.

Prof. Dr. Paul van Wilgen

prof-dr-paul-van-wilgen

Paul van Wilgen is fysiotherapeut, gezondheidspsycholoog en epidemioloog. Hij werkt al meer dan twintig jaar met patiënten met chronische pijn in een multidisciplinaire setting. Hij deed onderzoek naar (behandelingen van) chronische pijn. Ook deed hij onderzoek naar samenwerkingsverbanden binnen de zorg en begeleidde hij multidisciplinaire samenwerkingsprojecten. Hij verzorgde scholing voor verschillende behandeldisciplines op het gebied van chronische pijn. Sinds 2014 is hij aangesteld als gast professor aan de Vrije Universiteit van Brussel met als aandachtsgebied chronische pijn.

Prof. Dr. Peter Beek

prof-dr-peter-beek

Peter Beek is hoogleraar coördinatiedynamica aan de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam. Zijn expertise ligt op het terrein van bewegingssturing en motorisch leren Dat is een heel breed studieterrein dat in principe betrekking heeft op alle vormen van bewegen. Het omvat vragen over het zo goed mogelijk (leren) uitvoeren van motorische vaardigheden op allerlei gebieden, niet alleen binnen de sport, maar ook binnen de revalidatie en in arbeidssituaties.

Prof.Dr. Olivier Mairesse

prof-dr-olivier-mairesse

Olivier Mairesse, MPsy, PhD, behaalde een diploma Klinische Psychologie (2002) en promoveerde in 2007 aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Zijn onderzoek richtte zich voornamelijk op cognitieve informatieintegratie en psychometrie in het domein van slaaponderzoek. Olivier heeft ook bijkomende postgraduaatsdiploma's in statistiek, forensisch onderzoek, bedrijfskunde en somnologie. In 2004 werd hij bekroond met de Young Scientist's Award van de European Sleep Research Society voor zijn onderzoek naar psychomotorische prestaties en executive functioning in slaapapneu. In 2009 won hij de André Kahn Sleep Award van de Belgische Vereniging voor Slaaponderzoek en Slaapgeneeskunde voor zijn werk rond cognitieve algebraïsche integratie in slaperigheidsbeoordelingen.

Als postdoctoraal medewerker heeft hij van 2008 tot 2012 zijn expertise in psychologische metingen en cognitieve besluitvorming in het domein van de vervoerseconomie toegepast op de afdeling Transport en logistiek onderzoek (VUB) van MOSI-Transport en logistiek. Sinds 2009 is hij verbonden aan het Laboratoire de Psychologie Médicale (Université Libre de Bruxelles, UVC Brugmann) waar hij zijn onderzoek naar slaap en psychometrie voortzet. Naast zijn activiteiten als ESA-postdoctoraal onderzoeker in slaap in extreme omstandigheden aan de Koninklijke Militaire Academie (sinds 2011), is hij momenteel aangesteld als universitair docent in klinische gedrags-neurowetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel (sinds 2012) en als algemeen somnoloog aan het Centrum voor Slaap- en Biologische Ritmes van het Universitair Ziekenhuis Brugmann sinds 2013. Hij auteur en co-auteur van meer dan 50 publicaties in internationale peer-reviewed wetenschappelijke tijdschriften en gecertificeerd cognitief gedragstherapeut voor insomnie.

Rob Langhout

rob-langhout

Rob R.F.H. Langhout (PT, MMT) is fysiotherapeut en mede-eigenaar van de Maatschap Fysiotherapie Dukenburg Nijmegen. Vanaf 1991 doceert hij wervelkolom onderwijs aan de SOMT University en het Nederlands Paramedisch instituut (NPi) te Amersfoort. De afgelopen 10 jaar legt hij zich toe op lies- en hamstring blessures in voetbal en atletiek. Hij analyseert met behulp van motion capture technologie de trap- en sprinttechniek van atleten om inzicht te krijgen in de aetiologie van sportblessures. Dit heeft geleid tot een uniek concept in onderzoek en behandeling van sport gerelateerde lies- en hamstring blessures. Hierover zijn een aantal publicaties verschenen. Tevens is hij spreker op diverse nationale en internationale symposia en congressen. Momenteel is hij verbonden aan het UVA-AMC te Amsterdam in het kader van een promotie traject over de complexiteit van liesblessures bij voetballers in Nederland.     

Robbert Gobbens

robbert-gobbens

Robbert is als associate lector multimorbiditeit verbonden aan de Hogeschool Inholland en de Zonnehuisgroep Amstelland. In 2010 is Robbert gepromoveerd op het thema ‘kwetsbare ouderen’. De Tilburg Frailty Indicator (TFI), een instrument waarmee kwetsbare ouderen geïdentificeerd kunnen worden, was het product van zijn onderzoek.

Roel Wingbermuhle, MSc

roel-wingbermuhle-msc

Roel Wingbermuhle is in 2010 (cum laude) afgestudeerd aan de faculteit geneeskunde en farmacie van de Vrije Universiteit Brussel als Master na Master in Manuele therapie. Tot de studie onderdelen behoorden vakken als dissectie-anatomie (snijzaal); biomechanica; statistiek en medische beeldvorming (MRI; Rontgen; CT; Echo).  Zijn masterthesis naar een onderzoek van het bewegen van de nek in de praktijk, heeft als titel: Reproduceerbaarheid in het meten van het vloeiend cervicaal bewegen met behulp van een accelerometer. Een studie naar de test-hertest betrouwbaarheid. Hiermee heeft Roel een waardevolle bijdrage geleverd aan het meten van nekbewegingen, wat bruikbaar is voor vakgenoten in hun dagelijkse praktijk.
Tevens heeft Roel de afgelopen jaren praktijken gecoacht in het adequaat invullen van patienten dossiers.

Ruud Schuitemaker

ruud-schuitemaker

Ruud Schuitemaker is als fysiotherapeut en manueeltherapeut werkzaam bij Schuitemaker en Van Schaik te Amsterdam (www.fysio.net), docent manuele therapie, docent na- en bijscholing in NL, België en Duitsland en – samen met Dick Egmond - auteur van het standaardwerk 'Extremiteiten, manuele therapie in enge en ruime zin, 12e druk, BSL Houten 2019'. Hij is medeoprichter van het Schoudernetwerk regio Amsterdam (SNA) dat deel uitmaakt van Schoudernetwerken Nederland (SNN). Voor SNN heeft Ruud meegewerkt aan de Richtlijn Frozen Shoulder (2017). Zie www.schoudernetwerk.nl. Zijn praktijk werkt nauw samen met gespecialiseerde schouder-, heup- , knie- en wervelkolomorthopeden van – onder andere - het Amstellandziekenhuis, Spaarnegasthuis, AMC, OLVG Oost en West en diverse medical centres/klinieken in de regio Amsterdam. Binnen de Pluspraktijk van Ruud te Amsterdam (www.fysio.net) werken nog 7 gespecialiseerde therapeuten die regelmatig assisteren tijdens de vaardigheidstrainingen voor de onderste en bovenste lichaamshelft en cursussen over de schouderregio, de heup- en knieregio.

Sanneke Don

sanneke-don

Sanneke Don is kerndocent opleidingen fysiotherapie Hogeschool Rotterdam en predoctoraal onderzoeker bij de Vrije Universiteit Brussel. Zij maakt tevens deel uit van de onderzoeksgroep Pain in Motion. Het doel van haar doctoraatstraject is het onderzoeken van de precieze rol van sensorimotorische incongruentie en visuele feedback bij patiënten met chronische lage rugpijn. Daarnaast is zij als algemeen- en psychosomatisch fysiotherapeute werkzaam in een eerstelijns-gezondheidscentrum in Hoofddorp.