Inloggen

Login

Hier kunt u inloggen op het platform om u in te schrijven voor een cursus. Uw gebruikersnaam en wachtwoord heeft u eerder in een e-mail ontvangen.
Heeft u nog geen account? Deze wordt automatisch aangemaakt als zich voor de eerste keer inschrijft voor een cursus.


Instagram Facebook

Zoek & Filter

Toon/verberg zoekopties
 • Eindigt na
  .
 • Start voor
  .

Zoeken & inschrijven

Motiverende gespreksvoering

Prijs: € 635,00
Prijs is inclusief: Warme maaltijd, koffie/thee,fris
Discipline: Fysiotherapie, Logopedie, Ergotherapie, Cesar-Mensendieck, Multidisciplinair
Accreditatiepunten: 30
Register: Algemeen Fysiotherapeut, Bekkenfysiotherapeut, Cesar-Mensendieck, Chronisch ZorgNet, Ergotherapeut, Geriatrie Fysiotherapeut, Logopedist, Manueeltherapeut, Psychosomatisch Fysiotherapeut, Sportfysiotherapeut, Vrij deel KRF NL
Toelichting accreditatiepunten Erkend door het Chronisch ZorgNet voor fase wit en blauw. De cursus is ook geaccrediteerd voor het Keurmerk Fysiotherapie.
Docent(en): Vincent Kortleve
 
Aantal dagen: 3
Startdatum: maandag 3 oktober 2022 van 13:30 tot 21:30 uur
Vervolgdata: Dinsdag 4 oktober 2022 van 13:30 tot 21:30 uur
Dinsdag 1 november 2022 van 13:30 tot 21:30 uur
 
Locatie: De Boei, Kerklaan 32, 3645 EV Vinkeveen

    Beoordeling cursus Motiverende
    gespreksvoering

Merkt u dat uw patiënten/cliënten wel naar uw adviezen luisteren, maar niet doen wat u hen adviseert? Weet u wél wat uw cliënten/patiënten anders zouden moeten doen, maar níet hoe u ze zover kan krijgen om dat ook te doen? Bent u geïnteresseerd in methoden om de cliënt in beweging te krijgen.


Bij bovenstaande vragen gaat het veelal om het veranderen van (gewoonte-) gedrag. Omdat de motivatie om te veranderen een goede voorspeller is van de feitelijke verandering is het belangrijk dat hulpverleners aandacht besteden aan de intrinsieke motivatie voor verandering.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De driedaagse cursus motiverende gespreksvoering biedt u de mogelijkheid om samen met uw cliënten deze intrinsieke motivatie tot verandering te onderzoeken en te vergroten. U leert uw patiënten te gidsen naar de verandering die zij zelf willen. Motiverende gespreksvoering is een benadering waarnaar wetenschappelijk onderzoek gedaan is en waarvan is gebleken dat het een effectieve methode is. Effectief in het ondersteunen van gedragsverandering en leefstijl verandering. Zelfmanagement bevorderend en patiënt-tevredenheid verhogend. Tenslotte helpt het u om te voorkomen dat u het probleem zelf op uw schouders neemt!

Inhoud

In de cursus leert u de basis van motiverende gespreksvoering. U leert

 • de basisprincipes van motiverende gespreksvoering
 • de vier processen van motiverende gespreksvoering
 • wat is ambivalentie en hoe kunt u hiermee effectief werken, samen met uw cliënt
 • versterken van de vier basis gespreksvaardigheden: Open vragen stellen, actief en reflectief luisteren, samenvatten, affirmaties geven
 • het herkennen, ontlokken en verder exploreren van ‘verandertaal’
 • effectief omgaan met weerstand
 • reflectie op de eigen gespreksstijl

Doelstelling

Na afloop van de cursus bent u in staat uw interventie en gesprekstechniek in te passen in het stadium van gedragsverandering van uw cliënt. U kunt effectief omgaan met weerstand tegen verandering en heeft instrumenten om de cliënt te helpen een gewogen beslissing te nemen aangaande zijn gezondheid. Tenslotte kent en gebruikt u de kracht van ‘(verander)taal’ en woorden; u heeft strategieën en vraagtechnieken geleerd om de cliënt te beïnvloeden en te stimuleren de verandering na te streven en vol te houden. U bewaakt bij dit alles uw eigen energieniveau.

Studiebelasting

De contacttijd beslaat 3 x 7 uur, de voorbereiding en verwerkingsopdrachten in totaal 4 – 6 uur.

Didaktische werkwijze

De cursus bevat een aangename mix tussen uitleg en toelichting, zelf doen, ervaren, discussie en zelfreflectie, rollenspel als werkvorm. Er is ruimte voor voorbeelden uit uw eigen praktijk. De cursus vraagt van u een open en actieve participatie.

Doelgroep

Fysiotherapeuten met of zonder verbijzondering, oefentherapeut Cesar-Mensendieck, logopedisten en diëtisten

Aanvangsniveau

De training wordt gegeven in het Nederlands. Een klein aantal materialen is echter in het Engels (videofragment); een passieve beheersing van deze taal is daarom wenselijk.

Studiemateriaal

Syllabus met artikelen en opdrachten. Powerpointpresentatie.

Reacties van collega's die de cursus eerder hebben gevolgd:

“Cursus is goed toe te passen bij meerdere patiënten groepen, ook bij 'gewone' gespreksvoering.”

“Aanrader omdat het een andere manier van benaderen is. Er is meer therapietrouw en begrip als de motivatie om te veranderen vanuit de patiënt komt, in tegenstelling tot opdrachten, oefeningen uitvoeren gedirigeerd vanuit de behandelaar”

“Je leert essentiële gespreksvaardigheden die je direct kunt toepassen bij je patiënten”


Docent(en):
 • Vincent_Kortleve_2021_150x200.jpgVincent Kortleve

  Vincent Kortleve is zijn loopbaan gestart als fysiotherapeut. Al snel merkte hij dat doceren hem lag en hem de noodzakelijke frisheid in zijn vak deed behouden. Hij is dan ook ruim 17 jaar als docent/trainer/coach werkzaam geweest op de Hogeschool Rotterdam. Sinds een jaar of tien is hij als docent/trainer werkzaam in het post-HBO onderwijs. Vincent heeft met enkele collega's een praktijk als fysiotherapeut en manueel therapeut in Driebergen.

   


Deze website maakt gebruik van cookies.
Door gebruik te maken van de website, geeft u ons toestemming voor het gebruiken van deze cookies. Lees hier de privacy verklaring.