Inloggen

Login

Hier kunt u inloggen op het platform om u in te schrijven voor een cursus. Uw gebruikersnaam en wachtwoord heeft u eerder in een e-mail ontvangen.
Heeft u nog geen account? Deze wordt automatisch aangemaakt als zich voor de eerste keer inschrijft voor een cursus.


Instagram Facebook

Zoek & Filter

Toon/verberg zoekopties
 • Eindigt na
  .
 • Start voor
  .

Zoeken & inschrijven

Musculoskeletal Clinical Translation Framework bij aspecifieke nekpijn’

Prijs: € 450,00
Prijs is inclusief: Warme maaltijd, koffie/thee,fris
Discipline: Fysiotherapie
Register: Algemeen Fysiotherapeut, Manueeltherapeut
Toelichting accreditatiepunten Accreditatie wordt aangevraagd voor het register Algemeen Fysiotherapeut, Manueeltherapeut en Keurmerk Fysiotherapie
Docent(en): Dr. Maarten Schmitt en Maaike Kragting, MSc
 
Aantal dagen: 2
Startdatum: maandag 8 november 2021 van 14:00 tot 21:00 uur
Vervolgdata: Dinsdag 9 november 2021 van 14.00 tot 21.00 uur
 
Locatie: Theater Koningshof, Uiverlaan 20, 3145 XN Maassluis

Aanhoudende nekpijn wordt in de meeste gevallen niet gekenmerkt door schade in weefsels, maar blijkt naast leefstijl- en fysieke factoren (uit conditie raken, functiestoornissen van de CWK), samen te hangen met psychologische factoren als cognities, angst, stress, beweeggedrag en passieve coping. Nekpijn is daarmee een complex probleem waarin zowel biomedische, psychologische als sociale factoren een rol spelen.

 

Aan fysiotherapeuten wordt dagelijks gevraagd om het complexe samenspel van biopsychosociale factoren bij mensen met nekpijn te analyseren en te beïnvloeden. Het is een uitdaging om de relevante factoren te identificeren, de samenhang tussen de verschillende factoren te wegen, een prioritering aan te brengen in de behandeling en verschillende factoren te integreren in de behandeling. In dit proces wordt de fysiotherapeuten geacht de huidige evidence te wegen in het licht van de betreffende individuele client en op basis van het ‘best-case’ scenario besluiten te nemen.

 

Het zogenaamde ‘Musculoskeletal Clinical Translation Framework’ is ontwikkeld om fysiotherapeuten te ondersteunen bij het toepassen van een biopsychosociale benadering van mensen met klachten over pijn en bewegend functioneren. Het Framework biedt structuur en is een hulpmiddel om het gat te dichten tussen ‘weten’ (de evidence) en ‘doen’ (de dagelijkse praktijk).


Globale inhoud

In de cursus wordt casuïstiek waarin complexe nekpijn centraal staat steeds als vertrekpunt genomen. De klinische problemen worden geanalyseerd met behulp van het Musculoskeletal Clinical Translation Framework. Vervolgens worden de implicaties voor de behandeling besproken. Verschillende onderdelen van het framework zullen in verschillende casuïstiek worden uitgelicht. Specifiek zal er ingezoomd worden op: medische differentiaaldiagnostiek, functiestoornissen van de CWK, het integreren van psychologische factoren in de analyse en behandeling van a-specifieke nekpijn, pijntypen en karakteristieken en het beïnvloeden van de problematische handeling.

Doelstellingen

Tijdens deze cursus leer je:

 • De rationale achter het Musculoskeletal Clinical Translation Framework en de betekenis van de verschillende determinanten die gewogen worden kennen
 • Het diagnostisch en therapeutisch proces te ontwerpen, legitimeren en uitvoeren volgens principes van EBP bij mensen met complexe nekpijn waarbij je gebruik maakt van het Musculoskeletal Clinical Translation Framework
 • Gebruik te maken van klinimetrie ter inventarisatie van het gezondheidsprobleem en de relevante determinanten
 • Het klinisch redeneren ten aanzien van de differentiaaldiagnostiek uit te voeren
 • Een uitspraak te doen over het dominante pijnmechanisme
 • De problematische handeling te analyseren en te beïnvloeden
 • De rol van arthrokinematica en spierfunctie te analyseren en te beïnvloeden
 • Psychosociale factoren te inventariseren en te integreren in de behandeling
 • Leefstijlfactoren te inventariseren en te integreren in de behandeling

Doelgroep

Fysiotherapeuten en manueeltherapeuten 

Studiebelasting

12 contacturen + 6 uur zelfstudie

Didactische werkwijze

Interactieve colleges, Praktische oefening en discussie in kleine groepen, (video) demonstraties

Studiemateriaal

PowerPoint presentatie


Docent(en):
 • Maarten_Schmitt_2_150x200.jpgDr. Maarten Schmitt

  Maarten is fysiotherapeut en manueeltherapeut. Hij is als lector verbonden aan het Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam. Zijn onderzoek richt zich op de beïnvloeding van leefstijl-gerelateerde aandoeningen en op de gevolgen van aandoeningen van de wervelkolom op het bewegend functioneren. Hij is gepromoveerd op ‘functie en gezondheid bij mensen met post-traumatische nekpijn.

   

 • Maaike_Kragting_150x200.jpgMaaike Kragting, MSc

  Maaike is Fysio- en manueeltherapeut in een eerstelijns praktijk en doceert op de opleiding Fysiotherapie aan de Hogeschool Rotterdam. Daarnaast is zij sinds 2017 bezig met haar promotie onderzoek getiteld ‘Fysiotherapeutische hulpverlening bij mensen met nekpijn: wetenschappelijke en technologische innovaties vertalen naar de praktijk‘.

   


Deze website maakt gebruik van cookies.
Door gebruik te maken van de website, geeft u ons toestemming voor het gebruiken van deze cookies. Lees hier de privacy verklaring.