Inloggen

Login

Hier kunt u inloggen op het platform om u in te schrijven voor een cursus. Uw gebruikersnaam en wachtwoord heeft u eerder in een e-mail ontvangen.
Heeft u nog geen account? Deze wordt automatisch aangemaakt als zich voor de eerste keer inschrijft voor een cursus.


Instagram Facebook

Zoek & Filter

Toon/verberg zoekopties
 • Eindigt na
  .
 • Start voor
  .

Zoeken & inschrijven

Nekpijn, hoofdpijn, duizeligheid en tinnitus

Screening, onderzoek en behandeling

Prijs: € 595,00
Prijs is inclusief: Warme maaltijd, koffie/thee,fris
Discipline: Fysiotherapie
Accreditatiepunten: 28
Register: Algemeen Fysiotherapeut, Manueeltherapeut, Orofaciaal Fysiotherapeut, Vrij deel KRF NL
Toelichting accreditatiepunten De cursus is ook geaccrediteerd voor het Keurmerk Fysiotherapie
Docent(en): Prof. Dr. Barbara Cagnie, Dr. Jan Pool, Sarah Michiels, MSc. en Roel Wingbermühle, MSc.
 
Aantal dagen: 4
Startdatum: maandag 31 mei 2021 van 15:00 tot 20:30 uur
Vervolgdata: Maandag 7 juni 2021 van 15:00 tot 20:30 uur
Maandag 21 juni 2021 van 15:00 tot 20:30 uur
Maandag 28 juni 2021 van 15.00 tot 20.30 uur
 
Locatie: Theater Koningshof, Uiverlaan 20, 3145 XN Maassluis

   

Hoofdpijn met of zonder duizeligheid is een veel voorkomende klacht die een behoorlijke impact op de patiënt kan hebben met activiteiten afname, afnamen in kwaliteit van leven en participatie problemen zoals werkverzuim.

Tension type hoofdpijn, cervicogene hoofdpijn, cervicogene duizeligheid en tinnitus worden nu lang niet altijd door de fysiotherapeut behandeld, terwijl effect studies juist goede resultaten van multimodale fysiotherapie laten zien. 

In deze cursus cyclus van vier dagen actualiseren of herfrissen we uw kennis en vaardigheden bij hoofdpijn, cervicogene duizeligheid en tinnitus opdat we de patiënt die voor hoofdpijn ons toe komt nog beter kunnen helpen.

Doel

 • Kennis en inzicht in de pathofysiologie van cervicogene hoofdpijn, tension type hoofdpijn, tinnitus en cervicogene duizeligheid
 • Klinische vaardigheden aanleren voor de evaluatie van neuromusculaire disfuncties bij patiënten met hoogcervicale klachten
 • Het kunnen maken van een revalidatie oefenprogramma voor een patiënt met hoogcervicale klachten afgestemd op de individuele nekklacht
 • Het ontwikkelen van een goed begrip van de geïntegreerde behandeling van articulaire, musculaire en neurogene systemen door een multimodale aanpak van fysiotherapie/manuele therapie en specifieke oefentherapie
 • Het adequaat herkennen en behandelen van een patiënt met somatische tinnitus


Doelgroep / ingangsniveau

Deze cursus is toegankelijk voor Algemeen fysiotherapeuten, Orofaciaal fysiotherapeuten en Manueeltherapeuten

Globale inhoud

Nekpijn, hoofdpijn en duizeligheid is een belangrijk triade die voorkomt bij patiënten met hoogcervicale klachten. In deze cursus wordt dieper ingegaan op de link tussen nekpijn en/of functiestoornissen enerzijds en hoofdpijn, duizeligheid en tinnitus anderzijds. In de eerste plaats wordt de screening en pathofysiologie geschetst, om vervolgens het specifieke klinische onderzoek, met focus op de evaluatie van de neuromusculaire disfuncties, te bespreken. Als laatste wordt de rol van oefentherapie besproken en uitgewerkt bij de aanpak van duizeligheid, tinnitus en hoofdpijn en uiteindelijk geïntegreerd binnen een multimodale aanpak.

Thema’s

 • Internationaal framework voor het onderzoek van de cervicale regio op potentiele cervicale arteriele dysfunctie voorafgaande aan een manueel therapeutische interventie
 • Classificatie hoofdpijn
 • Pathofysiologie cervicogene hoofdpijn
 • Hoofdpijn en sensitisatie
 • Klinisch redeneren bij hoofdpijn
 • Diagnostiek bij cervicogene hoofdpijn en tension type hoofdpijn
 • Therapie bij cervicogene hoofdpijn en tension type hoofdpijn
 • Cervicogene duizeligheid
 • Klinisch redeneren bij duizeligheid
 • Algemeen klinisch onderzoek bij dizzyness
 • Motor control therapie bij CHP
 • Behandeling van sensorimotorische controle disfuncties bij dizzyness
 • Europese richtlijn (2019) voor Tinnitus
 • Vormen van tinnitus
 • Herkennen en behandelen van somatische tinnitus

Studiebelasting

5 contacturen per cursusdag en 2 zelfstudie uren per cursusdag

Didactische werkwijze

Interactieve practica en responsieve hoorcolleges

Studiemateriaal

PowerPoint presentaties en artikelen

 

Reacties van collega's die de cursus eerder hebben gevolgd:

"Goede cursus om een en ander weer op te frissen en de laatste inzichten te horen te krijgen."

"Een fijne opfriscursus met fijne docenten in een goede omgeving. Bedankt!"

"Het is een fijne cursus waarbij kennis wordt opgefrist en the State of the art wordt besproken. De afwisseling tussen docenten en theorie en praktijk is prettig"


Docent(en):
 • Roel_Wingbermuhle_150x200.jpgRoel Wingbermuhle, MSc

  Roel Wingbermuhle is in 2010 (cum laude) afgestudeerd aan de faculteit geneeskunde en farmacie van de Vrije Universiteit Brussel als Master na Master in Manuele therapie. Tot de studie onderdelen behoorden vakken als dissectie-anatomie (snijzaal); biomechanica; statistiek en medische beeldvorming (MRI; Rontgen; CT; Echo). 

  Zijn masterthesis naar een onderzoek van het bewegen van de nek in de praktijk, heeft als titel: Reproduceerbaarheid in het meten van het vloeiend cervicaal bewegen met behulp van een accelerometer. Een studie naar de test-hertest betrouwbaarheid. Hiermee heeft Roel een waardevolle bijdrage geleverd aan het meten van nekbewegingen, wat bruikbaar is voor vakgenoten in hun dagelijkse praktijk.
  Tevens heeft Roel de afgelopen jaren praktijken gecoacht in het adequaat invullen van patienten dossiers.

   

 • Jan_Pool_150x200.jpgDr. Jan Pool

  Jan Pool is epidemioloog en senior onderzoeker bij het lectoraat Leefstijl & Gezondheid van de Faculteit Gezondheidszorg aan de Hogeschool Utrecht en is als docent verbonden aan de Master Fysiotherapie. Binnen het lectoraat biedt hij ondersteuning aan het onderzoek van de promovendi en draagt zorg voor de verbinding masteronderwijs-lectoraat.

  Hij is in 2007  gepromoveerd aan de VU Amsterdam op een onderzoek naar de effectiviteit van fysiotherapeutische interventies bij patienten met nekklachten en een onderzoek naar klinimetrische eigenschappen van veel gebruikte testen en vragenlijsten bij patienten met nekklachten. In 2013 ontving hij de David Lamb Award voor dit onderzoek van de International Federation of Orthopedic Manipulative Physical Therapist (IFOMPT).
  Hij werkt nog 1 dag in de week in de praktijk bij het Paramedisch Centrum Impact te Zoetermeer.

   

 • Barbara_Cagnie_150x200.jpgProf. Dr. Barbara Cagnie

  Barbara Cagnie is hoofddocent aan de vakgroep Revalidatiewetenschappen van de UGent. Haar onderwijs en onderzoek, evenals haar klinische expertise, zijn specifiek gericht op onderzoek en behandeling van nekpijn. Ze is auteur van meer dan 120 internationale publicaties, geeft cursussen op nationaal en internationaal niveau en schreef drie boeken over klinisch onderzoek, oefentherapie en manuele therapie bij nekaandoeningen.

   

 • Sarah_Michiels_150x200.jpgDr. Sarah Michiels

  Sarah Michiels behaalde haar diploma kinesitherapie en manuele therapie (MSc.) respectievelijk in 2005 en 2008. In 2015 behaalde  ze de bijkomende titel van ‘Doctor in de medische wetenschappen’ met een proefschrift rond de rol van de fysiotherapeut bij het onderzoek en de behandeling van patiënten met cervicogene somatische tinnitus. 

  Momenteel werkt zij als post-doctoraal onderzoeker aan het departement Revalidatiewetenschappen en kinesiterapie en het departement KNO, hoofd- hals pathologie en communicatiestoornissen van de Universiteit Antwerpen. Naast deze onderzoekstaken is zij ook betrokken bij het onderwijs rond musculoskeletale klachten en is zij als kinesitherapeut verbonden aan de dienst KNO van het Universitair ziekenhuis Antwerpen, waar zij instaat voor het onderzoeken en behandelen van patiënten met nek- of kaakgewrichtsgerelateerde pijn-, tinnitus- en duizeligheidsklachten.

   


Deze website maakt gebruik van cookies.
Door gebruik te maken van de website, geeft u ons toestemming voor het gebruiken van deze cookies. Lees hier de privacy verklaring.