Inloggen

Login

Hier kunt u inloggen op het platform om u in te schrijven voor een cursus. Uw gebruikersnaam en wachtwoord heeft u eerder in een e-mail ontvangen.
Heeft u nog geen account? Deze wordt automatisch aangemaakt als zich voor de eerste keer inschrijft voor een cursus.


Instagram Facebook

Zoek & Filter

Toon/verberg zoekopties
 • Eindigt na
  .
 • Start voor
  .

Zoeken & inschrijven

Neurorevalidatie in de eerste lijn

Prijs: € 650,00
Prijs is inclusief: Boekje 'Leven na hersenbeschadiging', warme maaltijd, koffie/thee,fris
Discipline: Fysiotherapie, Logopedie, Ergotherapie, Cesar-Mensendieck, Multidisciplinair
Accreditatiepunten: 28
Register: Algemeen Fysiotherapeut, Cesar-Mensendieck, Chronisch ZorgNet, Ergotherapeut, Geriatrie Fysiotherapeut, Logopedist
Toelichting accreditatiepunten 14 punten voor het Chronisch ZorgNet. De cursus is ook geaccrediteerd voor het Keurmerk Fysiotherapie.
Docent(en): Dr. Ben van Cranenburgh en Ed Janssen
 
Aantal dagen: 3
Startdatum: dinsdag 3 november 2020 van 14:00 tot 20:45 uur
Vervolgdata: Dinsdag 10 november 2020 van 14.00 uur tot 20:45 uur
Donderdag 3 december 2020 van 14.00-20.45 uur
 
Locatie: Theater Koningshof, Uiverlaan 20, 3145 XN Maassluis

Beoordeling cursus Neurorevalidatie in de eerste lijn voorjaar 2019


De patiënt met hersenbeschadiging (CVA, trauma) komt na ziekenhuisopname of revalidatie weer thuis en probeert zijn leven (werk, gezin, hobby, etc.) weer op te pakken.
De ervaring leert dat dan vaak onverwachte problemen opduiken. 


De cursus geeft een overzicht van de uiteenlopende lange termijn gevolgen van hersenbeschadiging, met een accent op cognitieve en gedragsmatige veranderingen en bespreekt interventies die in de eerste lijn kunnen worden ingezet om deze gevolgen te beïnvloeden. Er worden voorbeelden en toepassingen gegeven aan de hand van discussies over video’s en door deelnemers ingebrachte casuïstiek.

neurorevalidatieInhoud:

Dag 1:

Weer thuis, toch problemen (BvC)

Hoe komt het dat nieuwe problemen opduiken? Welke stoornissen spelen de patiënt op de lange duur parten? 
Het plastische brein (BvC)

Nieuwe inzichten in plasticiteit en herstelmechanismen stemmen positief. Van therapeutisch nihilisme tot voorzichtig optimisme. 

Leren ondanks hersenbeschadiging (BvC)

Wat is geheugen? Welke vormen van leren werken nog na hersenbeschadiging? 

De therapeutische situatie (BvC)

Het effect van een therapie hangt niet alleen af van de therapie zelf. Over het optimaliseren van het therapeutisch effect. Interdisciplinaire samenwerking.

Veranderd gedrag na hersenbeschadiging (BvC)

met video 'Stranger in the family'. Discussie.

 

Dag 2:

Evaluatieopdracht 1 (EJ)

Het therapeutische repertoire (EJ)

Een overzicht van het brede repertoire aan therapeutische strategieën met casuïstiek en videobeelden uit de dagelijkse praktijk. O.a. over conditionering, impliciet en expliciet leren, mentaal oefenen, imitatieleren, verbale zelfsturing, forced use en foutloos leren.

Video: ‘The man who lost his body’ 

Over een man die (door een zeldzame ziekte) geen proprioceptie meer heeft. De patiënt vind zelf strategieën om zijn bewegingen en handelingen te sturen. De getoonde principes kunnen bij vele?andere patiënten worden ingezet.

 

Dag 3:

Evaluatieopdracht 2 (EJ)

Stoornisgerichte therapie (EJ)

Vele problemen kunnen worden teruggevoerd op een of meer stoornissen. Een globaal overzicht van stoornisgerichte aanpak met casuïstiek en video’s.

Interventies bij gedragsproblemen (EJ)

Overmanieren om gedrag te beïnvloeden

Discussiepracticum (EJ)

naar aanleiding van ingebrachte casuïstiek

Plenaire bespreking (EJ)

naar aanleiding van casuïstiek

Doelstelling

De deelnemers zijn op de hoogte van de meest recente inzichten op het gebied van neurorevalidatie, zoals deze in de eerste lijns praktijk toepasbaar zijn.

Studiebelasting

De studiebelasting betreft een voorbereidingstijd van 4 uur en 16 contacturen.

Doelgroep

Fysiotherapeut, geriatrie fysiotherapeut, ergotherapeut, Cesar-Mensendieck therapeut, Logopedist, Verpleeghuisarts, huisarts.

Aanvangsniveau

Fysiotherapeut, ergotherapeut, Cesar-Mensendieck therapeut, Logopedist, Verpleeghuisarts, huisarts.

leven na hersenbeschadigingStudiemateriaal

 • Boekje 'Leven na hersenbeschadiging' -Neurorevalidatie in de eerste lijn: analyse en aanpak van problemen. Een leidraad voor hulpverleners. Auteur: Dr. Ben van Cranenburgh . De cursusprijs is inclusief dit boekje, wat wordt uitgedeeld op de eerste cursusdag.

 • Powerpointpresentatie

Reacties van collega's die de cursus eerder hebben gevolgd:

  "Aanrader! Zou verplichte stof moeten zijn voor fysiotherapeuten die met hersenletsel
   patiënten 
werken"

  "Deze cursus is zeer aan te raden voor collega's omdat de taaie leerstof op een kundige
   manier 
zo prettig begrijpend wordt gepresenteerd dat je steeds meer honger krijgt naar
   kennis"


  "Ik had deze cursus al veel eerder moeten doen, zo gaaf!"

   "Degelijke aanrader om de, m.i. complexe materie van de neurologische patiënt, helder neer
    te
zetten en meer inzicht te verkrijgen om het resultaat, c.q. effect, van de behandelingen te
    vergroten"

 


Docent(en):
 • Ben_van_Cranenburg2_150x200.jpgDr. Ben van Cranenburgh

  Ben van Cranenburgh studeerde geneeskunde in Amsterdam en werkte daarna vele jaren als wetenschappelijk onderzoeker bij het Centraal Instituut voor Hersenonderzoek. Hij is gepromoveerd op een neurofysiologisch onderwerp (“Neuronal Firing Patterns” ). Bij het Revalidatie Centrum Amsterdam verrichte hij klinisch onderzoek naar neuropsychologische functiestoornissen bij CVA patiënten. In 1987 richtte hij het instituut voor toegepast neurowetenschappen op (Stichting ITON, Haarlem), waar hij tot op heden werkzaam is.

   

 • Ed_Janssen_150x200.jpgEd Janssen

  Ed Janssen werkt als docent en coördinator bij het ITON (Instituut voor toegepaste neurowetenschappen) te Haarlem met als aandachtsgebieden neurorevalidatie en motorisch leren. Tevens werkt hij als fysiotherapeut in de neurorevalidatie in het Rijnlands Revalidatiecentrum in Leiden. Hier behandelt hij voornamelijk mensen na hersenbeschadiging (C.V.A., trauma) en M.S. In zijn vrije tijd geeft Ed hardloop-, skeeler en schaatstraining.

   


Deze website maakt gebruik van cookies.
Door gebruik te maken van de website, geeft u ons toestemming voor het gebruiken van deze cookies. Lees hier de privacy verklaring.