Prettig Dichtbij Leren

Inloggen

Login

Hier kunt u inloggen op het platform om u in te schrijven voor een cursus. Uw gebruikersnaam en wachtwoord heeft u eerder in een e-mail ontvangen.
Heeft u nog geen account? Deze wordt automatisch aangemaakt als zich voor de eerste keer inschrijft voor een cursus.


Facebook Twitter

Zoek & Filter

Toon/verberg zoekopties
  • Start vanaf
  • Start voor

Zoeken & inschrijven

Pijneducatie, en dan?

De rol van de fysiotherapeut in de zorg voor mensen met chronische pijn

Prijs:
Discipline: Fysiotherapie
Accreditatiepunten: 18
Register: Algemeen Fysiotherapeut, Claudicationet, Kwaliteitsdeel CKR, Manueeltherapeut, Psychosomatisch Fysiotherapeut
Toelichting accreditatiepunten 9 punten voor Claudicationet. De cursus is ook geaccrediteerd voor het Keurmerk Fysiotherapie.
Docent(en): Dr. Paul van Wilgen
 
Aantal dagen: 2
Startdatum: maandag 19 november 2018 van 13:00 tot 21:00 uur
Vervolgdata: Dinsdag 20 november 2018 van 13:00 tot 21:00 uur
 
Locatie: Theater Koningshof, Uiverlaan 20, 3145 XN Maassluis

    Beoordeling cursus
    Stabiliteitstraining voorjaar 2017

Inhoud

In de cursus zal een inleiding zijn over de verschillende pijntypen en specifiek over chronische pijn. Besproken zal worden wat de rol van de fysiotherapeut is bij de diagnostiek van chronische pijn en hoe de zorg kan worden afgestemd met andere hulpverleners. Geleerd wordt hoe fysiotherapeuten een biopsychosociale anamnese kunnen afnemen een analyses kunnen maken van de klachten en hoe ze dit kunnen integreren in hun behandeling.


Vervolgens zal worden ingegaan op verklaringsmodellen voor chronische pijn waarbij oa sensitisatie als verklaring voor pijn wordt gegeven. Het toepassen van diagnose sensitisatie in de behandeling zal vervolgens worden getraind. Hierbij zal de focus worden gelegd op pijneducatie en hoe dit aan te pakken en uit te voeren. Ook hier zal weer ingegaan worden op (transdiscipinaire) samenwerking met o.a. de huisarts en de psycholoog.

Doel

Hulpverleners kennis overdragen en deze kennis om te zetten in vaardigheden ten aanzien van de diagnostiek en behandeling (pijneducatie) van patiënten met chronische pijn. Tevens wordt ingegaan op het opzetten van transdisciplinaire samenwerkingsverbanden. In de cursus zal naast kennisoverdracht veel ruimte zijn voor vaardigheidstraining en uitwerken van eigen casussen.

Ook voor collega's die de cursus 'Chronische pijn' van de docenten van de Pain in Motion groep al hebben gevolgd biedt deze cursus nieuwe inhoud en vaardigheden.

De belangrijke accenten in deze scholing zijn:

  • ziektepercepties en andere onderhoudende factoren bij pijn
  • het maken, oefenen en bespreken van een pijnanalyse
  • afbakenen eigen rol en trans disciplinaire samenwerking  

Studiebelasting

14 contacturen en 4 zelfstudie uren. Twee uur voorafgaand aan de eerste cursusdag en twee uur tussen de sessies. De cursus zal deels theoretisch zijn, maar ook vooral zich richten op vaardigheidstraining van hulpverleners. Hiervoor is zelf voorbereide casuïstiek essentieel.

Didactische werkwijze

Hoorcollege en vaardigheidstrainingen, werkgroepjes

Doelgroep

Fysiotherapeuten, Psychologen en andere belangstellende hulpverleners

Aanvangsniveau

HBO-denkniveau

Studiemateriaal

Powerpointpresentatie en wetenschappelijke artikelen die voor de cursisten beschikbaar worden gemaakt.


Docent(en):
  • Paul_van_Wilgen_150x200.jpgProf. Dr. Paul van Wilgen

    Paul van Wilgen is fysiotherapeut, gezondheidspsycholoog en epidemioloog. Hij werkt al meer dan twintig jaar met patiënten met chronische pijn in een multidisciplinaire setting. Hij deed onderzoek naar (behandelingen van) chronische pijn. Ook deed hij onderzoek naar samenwerkingsverbanden binnen de zorg en begeleidde hij multidisciplinaire samenwerkingsprojecten. Hij verzorgde scholing voor verschillende behandeldisciplines op het gebied van chronische pijn. Sinds 2014 is hij aangesteld als gast professor aan de Vrije Universiteit van Brussel met als aandachtsgebied chronische pijn.

Deze website maakt gebruik van cookies.
Door gebruik te maken van de website, geeft u ons toestemming voor het gebruiken van deze cookies. Lees hier de privacy verklaring.