Inloggen

Login

Hier kunt u inloggen op het platform om u in te schrijven voor een cursus. Uw gebruikersnaam en wachtwoord heeft u eerder in een e-mail ontvangen.
Heeft u nog geen account? Deze wordt automatisch aangemaakt als zich voor de eerste keer inschrijft voor een cursus.


Instagram Facebook

Met een breed aanbod van diverse scholingen zijn er voor 2022 weer een aantal nieuwe cursussen aan onze lijst toegevoegd. Nieuwe cursussen met nieuwe onderwerpen en nieuwe docenten. Welke cursussen het zijn? En waar ze over gaan? We zetten ze graag voor je op een rijtje:

Webinar Tarsaal tunnel syndroom 

Het TTS is een perifeer neurogeen entrapment ter hoogte van de mediale zijde van het enkelgewricht. Deze pathologie wordt niet altijd even goed herkend en hoort bij de differentiaaldiagnostiek van plantaire hielpijn. Tijdens dit Webinar wordt ingegaan op de anatomie van de tarsale tunnel en de symptomatologie waarmee een patiënt zich presenteert. De evidentie van specifieke klinische testen gericht op het TTS zal worden besproken. Het ruimere kader van het neurologisch onderzoek zal hier ook worden geschetst. Afrondend wordt ingegaan op de evidentie rond het conservatief (en chirurgisch) beleid van het tarsale tunnel syndroom.

Het webinar is onderdeel van de leerlijn perifere neuropathieën maar is natuurlijk ook los te volgen. Het webinar vindt online plaats op 20 januari van 19:30 tot 20:30 waarbij je ook de gelegenheid hebt om vragen te stellen.

Accreditatie: 1 punt voor het register Algemeen Fysiotherapeut, het Vrij Deel KRF en het Keurmerk Fysiotherapie.

Docent: Roel de Ridder 

Lees hier meer informatie over dit webinar.


The pregnant pelvis

Een goedlopende zwangerschap lijkt iets waarschijnlijks maar toch zijn er veel vrouwen die bekkenpijn ervaren tijdens de zwangerschap. Tijdens de cursus the pregnant Pelvis gaat Australische Docente Angela James dieper in op de anatomie en biomechanica van de bekkengordel en de fysiologische veranderingen. Tijdens de cursus leer je diverse beoordelings- en behandelingstechnieken voor PPGP, aan de hand van het klinisch redeneerproces welke oefeningen voor te schrijven.

De cursus wordt online verzorgd op 10 en 11 maart. Let op: de cursus is in het Engels.

Accreditatie: 7 punten voor het register Algemeen Fysiotherapeut, Bekkentherapeut, Vrij deel KRF en Keurmerk Ft

Docent: Angela James 

Lees hier meer informatie over deze cursus. 


Neuropathieën bovenste quadrant

Het cervicaal radiculair syndroom is een voorbeeld van een perifeer neurogeen entrapment waar jij als fysiotherapeut in de praktijk regelmatig mee wordt geconfronteerd. Tijdens de eerste praktijkdag binnen de cursus gewerkt met casuïstiek waarin het patroon van het cervicaal radiculair syndroom centraal staat. Er wordt zowel op het natuurlijke beloop ingegaan alsmede de situaties waar indicaties voor chirurgie aan de orde zijn. Hierbij is er gedurende de dag natuurlijk is er voldoende aandacht voor de therapie die bestaat uit educatie, manuele therapie en/of oefentherapie. Tijdens de tweede praktijkdag wordt er gewerkt met casuistiek waarin het patroon van het thoracic outlet syndroom centraal staat. De hypothese dat er sprake is van een thoracic outlet syndroom wordt hierbij praktisch getoetst en uitgewerkt.

Voor beide praktijkdagen zal ter voorbereiding een online college gevolgd moeten worden welke in eigen tijd te bekijken is. Ook is er een online webinar ter voorbereiding van deze cursus.

De praktijkdagen vinden op 23 en 24 maart plaats in Maassluis.

Accreditatie: Wordt aangevraagd voor het register Algemeen Fysiotherapeut, Manueeltherapeut en Keurmerk Fysiotherapie

Docent: Kristof de Corte 

Lees hier meer informatie over deze cursus.


Fysiotherapie bij perifeer vestibulaire duizeligheid

Duizeligheid en evenwichtsproblemen zijn frequent voorkomende klachten in de praktijk. Het correct inschatten van de problematiek door middel van een gerichte evaluatie leidt tot het toepassen van een efficiënte therapie. Een groot percentage van de duizeligheidsproblemen wordt veroorzaakt door een stoornis in het vestibulair systeem. Vestibulaire stoornissen hebben een sterke impact op het dagelijks functioneren van de patiënt en de algemene ‘quality of life’. Een gerichte aanpak binnen een brede context kan de patiënt hierin helpen en ondersteunen.

Deze cursus heeft tot doel de revalidatie van patiënten met vestibulaire problemen vanuit een kinesitherapeutisch perspectief toe te lichten. Naast anatomie, fysiologie en pathologie van het vestibulair systeem, wordt er ruime aandacht besteed aan de evaluatie en de revalidatie van de vestibulaire patiënt.

De cursus vindt op 25 en 26 maart plaats in Maassluis.

Accreditatie: Wordt aangevraagd voor het register Algemeen fysiotherapeut, register Manueeltherapeut en register Orofaciaal fysiotherapeut

Docenten: Els de Corte en Leen Maes

Lees hier meer informatie over deze cursus.


Nieuwe pijninzichten bij patiënten met lage rug-en bekkenpijn

De laatste jaren heeft het inzicht in pijnmechanismen een vlucht genomen. Diverse cursussen staan stil bij verschillen in neuroplastische en neuropatische pijn, centrale sensitisatie en de daaraan gekoppelde processen in het brein. Maar ‘Hoe diagnosticeer je een musculoskeletale klacht, hoe weet je dat het brein ‘overuren’ maakt, hoe weet je dat de sensorische input naar het brein niet meer klopt en ook de motorische output hapert? Als blijkt dat de klacht de pijn in het centraal systeem ‘on-going’ laat zijn, wat kun je dan als fysiotherapeut, naast informatie geven en cognitief al dan niet met exposure, gedragsmatig functioneel trainen? Op al deze vragen weet je na het volgen van deze cursus het antwoord. Tijdens de cursus zal in de ochtend stilgestaan worden bij diagnostiek en in de middag wordt dieper ingegaan op de interventie van patiënten met lage rug klachten.

Deze eendaagse cursus wordt op 4 april 2022 verzorgd in Maassluis.

Accreditatie: Wordt aangevraagd voor het register Algemeen Fysiotherapeut, Bekkenfysiotherapeut, Manueeltherapeut en Keurmerk Fysiotherapie

Docenten: Annelies Pool en Sabrine Klerkx

Lees hier meer informatie over deze cursus.


Schouder drieluik

De schouderpatiënt presenteert zich vaak met een complex probleem, waarbij letselmechanisme en onderliggend biomechanisch lijden vaak aanleiding geven tot gecombineerde problematiek. In de differentiaal diagnostiek kan het probleem dus niet steeds gereduceerd worden tot één specifieke pathologie. We moeten leren om klachten te evalueren en behandelen binnen een pathologiebrede kijk.

Tijdens deze cursus gaan we aan de slag met de drie grootste topics:

  1. Rotator cuff gerelateerde schouderpijn
  2. De instabiele schouder
  3. Biceps gerelateerde klachten

Deze cursus vindt plaats op 7 en 21 april en 13 mei 2022 in Maassluis.

Accreditatie: Wordt aangevraagd voor het register Algemeen fysiotherapeut, register Manueeltherapeut en Keurmerk Fysiotherapie

Docent: Frederick Lansweert

Lees hier meer informatie over deze cursus.


 

 


Deze website maakt gebruik van cookies.
Door gebruik te maken van de website, geeft u ons toestemming voor het gebruiken van deze cookies. Lees hier de privacy verklaring.