Inloggen

Login

Hier kunt u inloggen op het platform om u in te schrijven voor een cursus. Uw gebruikersnaam en wachtwoord heeft u eerder in een e-mail ontvangen.
Heeft u nog geen account? Deze wordt automatisch aangemaakt als zich voor de eerste keer inschrijft voor een cursus.


Instagram Facebook

Door Bart Dingenen

Dag in dag uit zijn we als fysiotherapeuten bezig met de zorg van onze patiënten, op welke manier dan ook. Toch is het, bij de start van een nieuw decennium goed om ook eens na te denken waar we nu met ons beroep echt voor staan, en wat onze identiteit is. Om te verbeteren leren we immers niet alleen door te ervaren, maar ook door na te denken over onze ervaringen met ons beroep. Een kleine zelfreflectie dus.

Volgens de American Physical Therapy Association (APTA) wordt de identiteit van de fysiotherapeut als volgt omschreven (https://www.apta.org/Vision/):

“The physical therapy profession will define and promote the movement system as the foundation for optimizing movement to improve the health of society. The movement system is the integration of body systems that generate and maintain movement at all levels of bodily function. Human movement is a complex behavior within a specific context, and is influenced by social, environmental, and personal factors. Recognition and validation of the movement system is essential to understand the structure, function, and potential of the human body. The physical therapist will be responsible for evaluating and managing an individual’s movement system across the lifespan to promote optimal development; diagnose impairments, activity limitations, and participation restrictions; and provide interventions targeted at preventing or ameliorating activity limitations and participation restrictions. The movement system is the core of physical therapist practice, education, and research.”

Belangrijk om hier uit te onthouden is dus dat wij als fysiotherapeuten verantwoordelijk zijn voor het evalueren en managen van het bewegingssysteem, doorheen de verschillende levensjaren om mensen zo goed mogelijk actief te laten zijn en te laten participeren in de maatschappij. Het bewegingssysteem is de essentie van ons beroep. Verder wordt vooropgesteld volgens een “best practice” manier (veilig, effectief, patiënt-gecentreerd en efficiënt) te handelen bij het onderzoeken, classificeren, diagnosticeren en behandelen van onze patiënten, in samenwerking met andere zorgverleners.

Mijn vraag daarbij: hoe goed zijn we eigenlijk bezig om deze identiteit waar te maken, die reeds in 2013 naar voren werd geschoven?

Het is in deze blog helemaal niet de bedoeling mensen tegen de schenen te schoppen, integendeel. Het is mijn bedoeling zelf kritisch te gaan nadenken of we effectief wel bezig zijn zoals we bezig zouden moeten (of kunnen) zijn, en of er misschien toch zaken zijn, die we zouden kunnen verbeteren.

Zelf heb ik de afgelopen jaren het geluk gehad om door middel van mijn scholingen, onder andere voor Scholing Randstad West, in contact te komen met honderden fysiotherapeuten uit verschillende landen en culturen. Wat me dan vaak opvalt, is dat er bijvoorbeeld bij het bespreken van een casus altijd erg verdeelde meningen bestaan over hoe we een patiënt met een bepaald probleem in het bewegen zouden onderzoeken of behandelen. De ene fysiotherapeut is bijvoorbeeld helemaal verkocht aan een manueel therapeutische aanpak, de andere aan een gedragsmatige aanpak of oefentherapie terwijl anderen alle problemen zweren op te lossen met fasciatherapie, voeding, accupunctuur of dry needling, … om maar enkele voorbeelden te noemen. Hetzelfde kom ik vaak tegen in de praktijk, waar patiënten vaak al verschillende fysiotherapeuten en artsen geconsulteerd hebben voor eenzelfde probleem, en waarbij er telkens een andere aanpak werd gebruikt, vaak met teleurstellende resultaten.

Het is voor mij dus een opvallende vaststelling, dat verschillende fysiotherapeuten na verloop van tijd op een totaal andere manier zijn beginnen denken en handelen, of helemaal niet mee geëvolueerd zijn met de nieuwe inzichten in ons sterk ontwikkelend beroepsveld, om welke reden dan ook. Het belang om op een meer wetenschappelijke manier naar “best practice” te kijken wordt overal wel ondersteund, al is het voor de gemiddelde fysiotherapeut zeker niet eenvoudig om alles direct mee op te volgen. Bovendien is uiteraard niet alles wetenschappelijk onderbouwd in ons jong beroep, maar de fundamenten zouden wel op gelijkaardige principes gebaseerd moeten zijn. Het uitdragen van een sterkere identiteit zou ons als beroep ook sterker maken, en een grotere geloofwaardigheid geven naar de buitenwereld toe, inclusief de beleidsmakers. Iedereen die de eer heeft om de titel fysiotherapeut te mogen dragen, moet er dus naar blijven streven om de best beschikbare wetenschappelijke evidentie te blijven integreren bij elke behandeling, en vermijden dat we naar een wildgroei van individuele meningen evolueren. Aan het einde van de rit wil iedereen hetzelfde: de patiënt zo goed mogelijk vooruit helpen.

“Champions are brilliant at the basics” wordt in de sportwereld wel eens aangehaald. Ik geloof ook sterk dat dit van toepassing is voor ons beroep als fysiotherapeut. We moeten onze rol als bewegingsexpert opnemen. Terug naar de basis van ons beroep. Als we dat niet doen, moeten we niet verbaasd zijn wanneer we in de komende jaren onze plaats als bewegingsexpert verliezen aan een wildgroei van andere “beroepen” die zich nu snel rond ons ontwikkelen.

Binnen de verschillende scholingen die ik verzorg voor Scholing Randstad West kijk ik er naar uit om jullie op een leuke manier, binnen een breed perspectief meer bij te brengen over onze identiteit en het bewegingssysteem, toegepast op de verschillende onderwerpen die ik zal aanreiken.
bartdingenen.com/

 


Deze website maakt gebruik van cookies.
Door gebruik te maken van de website, geeft u ons toestemming voor het gebruiken van deze cookies. Lees hier de privacy verklaring.